Gaukite 50% nuolaidą

naujagimių sauskelnėms

Baby Huggies Lithuania | Sąlygos ir nuostatos

Akcijos „50 % nuolaida pirmajai sauskelnių pakuotei“ taisyklės

Dalyvauti akcijoje gali bet kuris Lietuvos pilietis ar nuolatinis gyventojas, išskyrus asmenis, nurodytus taisyklių 3.4 skyriuje (toliau – dalyvis).

Akciją organizuoja įmonė „Kimberly-Clark Europe Limited“ (adresas: 40 London Road, Reigate, RH2 9QP, Jungtinė Karalystė), registruota ir veikianti pagal Jungtinės Karalystės įstatymus (toliau – organizatorius).

Pardavėjas yra prekybos tinklas MAXIMA www.maxima.lt (toliau – pardavėjas).

 1. Akcijos vieta ir trukmė
  1. Akcija vyksta visoje Lietuvoje nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 2. Unikalus akcijos kodas suteikia 50 % nuolaidą vienai prekei prekybos tinkle MAXIMA. Unikalų akcijos kodą sudaro raidės ir skaitmenys. Vienas unikalus akcijos kodas suteikia vienkartinę 50 % nuolaidą perkant prekes, nurodytas 3.1 skyriuje. Dalyvis iš esamų prekių asortimento gali pirkti tik vienos prekės vieną pakuotę.
 3. Teisė gauti ir panaudoti unikalų akcijos kodą

  Akcijos kodą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis ar nuolatinis gyventojas, išskyrus asmenis, nurodytus taisyklių 3.4 skyriuje (toliau – dalyvis), kuris pateikė užpildytą internetinę formą svetainėje https://baby.huggies.lt.

  1. Prekės, kurias galima įsigyti naudojant akcijos kodą:

   Akcijos prekės

   1. 26x Huggies Elite Soft sauskelnės, 1 dydis

   2. 50x Huggies Elite Soft sauskelnės, 1 dydis

   3. 24x Huggies Elite Soft sauskelnės, 2 dydis

   4. 66x Huggies Elite Soft sauskelnės, 2 dydis

   5. 80x Huggies Elite Soft sauskelnės, 2 dydis

  2. Dalyviui unikalus akcijos kodas suteikiamas el. paštu.

   Pirkdamas prekes prekybos tinkle MAXIMA dalyvis turi pateikti unikalų akcijos kodą, pagal kurį pirmai prekei suteikiama 50 % nuolaida. Nuolaida pritaikoma kasoje. Norėdamas pasinaudoti nuolaida, dalyvis turi pateikti MAXIMA lojalumo kortelę. Pirkdami prekes, kasoje turite pateikti akcijos kodą.

  3. Akcijos metu dalyvis gali gauti tik vieną (1) akcijos kodą. Nuolaida į pinigus nekeičiama.
  4. Akcijoje negali dalyvauti organizatoriaus, pardavėjo ir kitų įmonių, dalyvaujančių akcijos kodų platinime, darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai, broliai ir seserys bei tėvai).
  5. Nuolaida taikoma prekėms, parduodamoms prekybos tinkle MAXIMA.
 4. Akcijos kodų galiojimas
  1. Akcijos kodas galioja 30 d. nuo jo gavimo iš https://baby.huggies.lt svetainės
 5. Kitos sąlygos
  1. Visi organizatoriaus sprendimai, susiję su akcijos kodo galiojimu, yra galutiniai ir neginčijami.
  2. Organizatorius pasilieka teisę skelbti papildomą informaciją ant nuolaidos akcijos kodų.
  3. Organizatorius pasilieka teisę sustabdyti akcijos kodo galiojimą arba atsisakyti suteikti akcijos kodą dalyviui, jei dalyvis pažeidė bet kurią akcijos taisyklių nuostatą arba vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos ir ES teisės aktais.
  4. Organizatorius pasilieka teisę bet kada nutraukti akcijos vykdymą
  5. Gavęs akcijos kodą telefonu arba el. paštu, dalyvis automatiškai sutinka su visomis akcijos taisyklėmis.
  6. Gavęs akcijos kodą el. paštu, dalyvis automatiškai duoda organizatoriui sutikimą nemokamai naudoti ir tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis rinkodaros ir (arba) kitais tikslais bet kokiu būdu, kuris neprieštarauja Lietuvos ir ES įstatymams (įskaitant duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims). Ypač organizatorius įgyja teisę nemokamai naudoti dalyvio vardą ir pavardę rinkodaros tikslais bei siųsti dalyviui informaciją ir pranešimus (įskaitant reklaminius) be jokių vietos, laiko ir būdo apribojimų. Organizatorius ir (arba) tretieji asmenys niekaip neatlygina dalyviui už tokį asmens duomenų naudojimą.
  7. Dalyvis visiškai atsako už pateiktos informacijos tikslumą (įskaitant savo el. pašto adreso ir telefono numerio).
  8. Jei kokio nors klausimo negalima išspręsti pagal šių taisyklių nuostatas dėl bet kokios priežasties, įskaitant kompiuterinio viruso, interneto ryšio dingimo, defektų, manipuliavimo, klastojimo, neteisėto įsikišimo, sukčiavimo pasekmes, ar kitos priežasties, kurios organizatorius ar pardavėjas negali pagrįstai kontroliuoti, ar dėl kurios buvo pakenkta akcijos kodo taikymui, apsaugai, sąžiningumui, vientisumui ar naudojimui pagal paskirtį, organizatorius ar pardavėjas gali atšaukti, pertraukti, pakeisti ar laikinai sustabdyti akcijos kodo galiojimą.
  9. Visus taisyklių taikymo ir akcijos kodų teikimo bei naudojimo aspektus reglamentuoja galiojantys Lietuvos ir ES teisės aktai. Išsiskyrus nuomonėms dėl taisyklių aiškinimo arba kilus ginčui, kurio negalima išspręsti remiantis taisyklėmis, organizatorius pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą. Visi organizatoriaus sprendimai, susiję su akcijos kodų galiojimu, yra galutiniai ir neginčijami.
  10. Organizatorius yra www.baby.huggies.lt svetainės administratorius.
  11. Prekių keitimo, grąžinimo ir skundų nagrinėjimo tvarką nustato pardavėjas.