Gaukite 50% nuolaidą

naujagimių sauskelnėms

Baby Huggies Lithuania | Sąlygos ir nuostatos

 

SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Kas mes esame ir kaip su mumis susisiekti?

Ši svetainė priklauso „Kimberly-Clark“ korporacijai, ją valdo ir prižiūri „Kimberly-Clark“ įmonių grupės (toliau-„Kimberly-Clark“ arba „mes“) vardu. Ši svetainė, domeno vardas ir visi šaltinio kodai bei komponentai bet kurioje laikmenoje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tekstą, vaizdus ir garso įrašus, yra saugomi „Kimberly-Clark“ intelektinės nuosavybės teisės.

Norėdami susisiekti su mumis, spauskite čia www.baby.huggies.lt/contactus.

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.

Naudodamiesi mūsų svetaine jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis.

Jei jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, neturėtumėte naudotis mūsų svetaine.

Rekomenduojame atsispausdinti šių sąlygų kopiją, jei norėsite kreiptis ateityje.

Jums gali būti taikomos kitos sąlygos.

Šiose naudojimo sąlygose mes remiamės šiomis papildomomis sąlygomis, kurios taip pat galioja mūsų svetainei naudoti:

Mes galime atlikti šių sąlygų pakeitimus

Mes kartkartėmis keičiame šias sąlygas. Kiekvieną kartą norėdami naudotis mūsų svetaine, peržiūrėkite šias sąlygas, kad įsitikintumėte, jog suprantate taikytinas sąlygas. [Šios sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2014 m. gegužės 2 d.]

Mes galime atlikti pakeitimus mūsų svetainėje

Kartkartėmis mes galime atnaujinti ir modifikuoti savo svetainę, kad atspindėtume mūsų produkcijos pokyčius, mūsų vartotojų poreikius ir mūsų verslo prioritetus. Mes pasistengsime jums pranešti iš anksto apie bet kokius rimtus pokyčius, kiek tai įmanoma.

Mes galime pristabdyti arba nutraukti mūsų svetainės veiklą

Mūsų svetainė yra prieinama nemokamai.

Mes negarantuojame, kad mūsų svetainė ar bet koks jos turinys visada bus pasiekiami be trikdžių. Mes galime pristabdyti, sustabdyti arba apriboti visos ar dalies mūsų svetainės prieinamumą dėl komercinių ir operacinių priežasčių. Mes pasistengsime jums pranešti iš anksto apie bet kokį sustabdymą ar atšaukimą, kiek tai įmanoma.

Jūs taip pat esate atsakingas už tai, kad visi asmenys, kurie turi prieigą prie mūsų svetainės per jūsų prijungtą Interneto ryšį, žinotų apie šias naudojimo sąlygas ir kitas taikomas sąlygas ir nuostatas, ir laikytųsi jų.

Turite išlaikyti savo paskyros rekvizitų informaciją konfidencialia

Jei pasirinksite ar pateiksite vartotojo ID, slaptažodį ar bet kokią kitą informaciją, vykdomą taikant mūsų saugos procedūras, tokią informaciją turite laikyti konfidencialia. Jūs neturite jos atskleisti trečiosioms šalims.

Mes bet kuriuo metu turime teisę atšaukti bet kurį identifikavimo kodą arba vartotojo slaptažodį, jūsų pasirinktą ar mūsų paskirtą, jei mes manome, kad jūs pažeidėte bet kurį šių Naudojimo sąlygų punktą.

Jei žinote ar įtariate, kad kažkas kitas, be jūsų, turi prieigą prie jūsų identifikavimo kodo arba vartotojo slaptažodio, turėtumėte nedelsdami pranešti mums per svetainės kontaktinį puslapį URL www.baby.huggies.lt/contactus.

Kaip jūs galite naudoti medžiagą mūsų svetainėje

 

Nepasikliaukite informacija šioje svetainėje

Mūsų svetainės turinys pateikiamas tik bendros informacijos, švietimo, pramogų ir komunikacijos tikslais. Tai nėra patarimas, kuriuo jūs turėtumėte pasikliauti. Jūs privalote gauti profesionalų ar specializuotą patarimą, prieš imdamiesi veiksmų arba atsisakydami kokių nors veiksmų, remiantis mūsų svetainės turiniu.

Nors dedame pagrįstas pastangas, kad atnaujintume informaciją mūsų svetainėje, mes neteikiame nei aiškių, nei numanomų pareiškimų, garantijų arba tvirtinimų, kad mūsų svetainės turinys yra tikslus, patikimas, išsamus arba aktualus, kad mūsų svetainė ar serveris (serveriai) kuriame ji yra talpinama, nėra virusų. 

Mes neatsakome už svetaines, į kurias mes teikiame nuorodas

Jei mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių teikiamus šaltinius, šios nuorodos pateikiamos tik jūsų informacijai. Tokios nuorodos neturėtų būti suprantamos kaip mūsų pritarimas šioms susietoms svetainėms arba informacija, kurią galite gauti iš jų.

Mes nekontroliuojame šių svetainių ar šaltinių turinio, o jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už jų prieinamumą, kad mes neremiame turinio ir mes neatsakome už bet kokį juose esantį turinį, gaminius, paslaugas ar kitą medžiagą ar bet kokią žalą ar nuostolius, kurie gali kilti dėl jų naudojimo.

Mes neatsakome už naudotojų sukurtą turinį

Šioje interneto svetainėje gali būti informacija ir medžiagos, kurią įkėlė kiti svetainės vartotojai, įskaitant skelbimų lentose ir pokalbiuose. Šios informacijos ir medžiagų mes nepatvirtinome ir nedavėme sutikimo. Kitų mūsų svetainės vartotojų svetainėje išreikštos nuomonės neatspindi mūsų nuomonės ar vertybių.

Jei jūs norite skųstis dėl kitų vartotojų įkeltos informacijos ir medžiagos, susisiekite su mumis naudodami svetainės kontaktinį puslapį URL adresą: www.baby.huggies.lt/contactus.

Mūsų atsakomybė už nuostolius ar žalą, padarytą jums

Nepriklausomai nuo to, ar jūs esate vartotojas ar verslo vartotojas:

Jei jūs esate verslo vartotojas:

Visų pirma, mes nesame atsakingi už:

Jei jūs esate vartotojas:

Turinio į mūsų svetainę įkėlimas

Jei jūs naudojate funkciją, leidžiančią įkelti turinį į mūsų svetainę, ar bendraujate su kitais mūsų svetainės vartotojais, turite laikytis turinio standartų, nustatytų mūsų Priimtino naudojimo politikoje.

Jūs garantuojate, kad bet kokia tokia medžiaga atitinka šiuos standartus, ir jūs esate atsakingi prieš mus ir apsaugosite mus nuo atsakomybės už bet kokius šios garantijos pažeidimus. Tai reiškia, kad jūs esate atsakingi už bet kokią žalą ar pažeidimus, kurią galime patirti mes dėl jūsų garantijos pažeidimo.

Bet koks turinys, kurį jūs įkeliate į mūsų svetainę, bus laikomas nekonfidencialiu ir nekomerciniu, o "Kimberly-Clark" nėra atsakinga už bet kokį jo naudojimą ar atskleidimą. Jūs pasiliekate visas nuosavybės teises į savo turinį, tačiau jūs turite suteikti mums ribotą licenciją naudoti, saugoti ir kopijuoti šį turinį bei platinti ir leisti naudotis tretiesiems asmenims. Teisės, kurias jūs suteikiate mums, yra aprašytos skyriuje „Teisės, kurias suteikiate mums naudoti jūsų įkeltą medžiagą“.

Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų asmens tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, teigiančiai, kad bet koks jūsų paskelbtas ar įkeltas turinys mūsų svetainėje pažeidžia jos intelektinės nuosavybės teises ar privatumo teises.

Mes turime teisę pašalinti bet kurią jūsų publikaciją iš mūsų svetainės, jei, mūsų manymu, jūsų publikacija neatitinka turinio standartų, nustatytų mūsų Priimtino naudojimo politikoje.

Jūs esate visiškai atsakingi už savo turinio apsaugą ir atsarginį turinio kopijavimą.

Teisės, kurias suteikiate mums naudoti jūsų įkeltą medžiagą

Atsisiųsdami ar paskelbdami turinį mūsų svetainėje ar siųsdami elektroniniu paštu, jūs suteikiate mums šias teises ir atsargumo priemones, kad galėtume naudoti šį turinį:

Mes neatsakome už virusus ir jūs neturėtumėte jų įkelti

Mes negarantuojame, kad mūsų svetainė bus saugi ar joje nebus klaidų ar virusų.

Jūs esate atsakingi už informacinių technologijų, kompiuterinių programų ir mūsų svetainės prieigos platformų konfigūravimą. Jūs privalote naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą.

Jūs neturite piktnaudžiauti mūsų svetaine sąmoningai pristatydami virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kitą kenksmingą ar technologiškai žalingą medžiagą. Jūs neturėtumėte bandyti gauti neteisėtos prieigos prie mūsų svetainės, serverio, kuriame saugoma mūsų svetainė, ar bet kurio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtos prie mūsų svetainės.

Jūs neturite pulti mūsų svetainės per DOS ar išplatintą DOS ataką. Pažeisdami šią nuostatą, jūs padarote nusikalstamą veiką pagal 1990 metų Piktnaudžiavimo kompiuterinėmis technologijomis įstatymą arba lygiavertį įstatymą. Apie bet kokį tokį pažeidimą mes pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su tomis institucijomis, kad joms būtų atskleista jūsų asmeniniai duomenys. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų svetaine tuoj pat pasibaigs.

Nuorodų į mūsų svetainę taisyklės

Galite pateikti nuorodą į mūsų pateiktą pagrindinį puslapį su sąlyga, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai, nepakenkdami mūsų reputacijai ir nepiktnaudžiaudami ja.

Jūs neprivalote pateikti nuorodos taip, kad ji nurodytų bet kokią asociacijos, pritarimo ar mūsų dalyvavimo formą, jei jos nėra.

Jūs neprivalote bet kurioje svetainėje, kuri nepriklauso jums, nukreipti į mūsų svetainę.

Mūsų svetainė neturėtų būti įrėminta kita svetaine, ir jūs negalite kurti nuorodų į bet kurią mūsų svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį.

Mes pasiliekame teisę atšaukti leidimą naudoti nuorodą be išankstinio įspėjimo.

Svetainė, kurioje tiekiate nuorodą, turi visais atžvilgiais atitikti turinio standartus, išdėstytus mūsų Priimtino naudojimo politikoje.

Jei norite patiekti nuorodą ar naudoti bet kokį kitą mūsų svetainės turinį, išskyrus pirmiau išvardintus, prašom, susisiekite su mumis naudodamiesi Svetainės kontaktinį puslapį URL adresu www.baby.huggies.lt/contactus.

Pagal kieno įstatymus sprendžiami ginčai?

Jei esate vartotojas, atkreipkite dėmesį, kad šias naudojimo sąlygas, jų dalyką ir formą reglamentuoja Anglų įstatymai. Jūs ir mes abu sutariame, kad Anglijos ir Velso teismai turės išimtinę jurisdikciją.

Jei esate verslininkas, šias naudojimo sąlygas, jų dalyką ir formą (taip pat visus neginčijamus ginčus ar pretenzijas) reglamentuoja Anglų įstatymai. Mes abu sutinkame dėl išimtinės Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijos.

Jūsų iniciatyva pateikiamos idėjos

„Kimberly-Clark“ nori gauti jūsų komentarus ir atsakyti į jūsų klausimus apie mūsų produkciją ir mūsų įmonę. Tačiau mes neužsakome ir negalime priimti idėjų, pasiūlymų ar medžiagų, liečiančių mūsų gaminių kūrimą, dizainą, gamybą arba pardavimą.

Laikydamiesi šios politikos, tikimės išvengti tolesnių nesusipratimų su visuomenės atstovais, kurie teikia pastabas ar idėjas apie produktus ar koncepcijas, kuriuos sukūrė „Kimberly-Clark“ darbuotojai. Jei esate „Kimberly-Clark“ darbuotojas, nė viena iš šioje svetainėje pateiktų medžiagų nėra darbo sutarties dalis arba nelaikoma jos dalimi.

Mūsų prekės ženklai yra registruoti

Visi vardai, logotipai ir prekės ženklai, naudojami šioje svetainėje, yra „Kimberly-Clark“ nuosavybė arba naudojami su leidimu. Jūs neturite teisės jų naudoti be mūsų rašytinio sutikimo, nebent jie yra jūsų naudojamos medžiagos dalis, kurią jūs naudojate pagal pirmiau nurodytas sąlygas.